คำร้อง เรียกค่าสินไหมทดแทน (ป.วิ.อ มาตรา 44/1)

คำร้อง เรียกค่าสินไหมทดแทน (ป.วิ.อ มาตรา 44/1)

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ดังความแจ้งในสำนวนแล้วนั้น

   ข้อ 2. ผู้ร้องเป็นผู้เสียหายในคดีนี้โดยตรง ผู้ร้องมีความประสงค์จะขอเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำความผิดของจำเลยอัน เป็นการละเมิดต่อผู้เสียหายทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายดังนี้

   2.1. ค่าผ่าตัดและทำศัลยกรรมในชั้นแรกเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

   2.2. ค่าทำศัลยกรรมจากแพทย์ผู้ชำนาญ 10 ครั้ง เป็นจำนานเงิน 50,000 บาท

   2.3.ค่าสินไหมทดแทนกรณีดวงตาข้างซ้ายบอดสนิทและต้องเสียโฉมอย่างติดตัวไปตลอดชีวิตเป็น จำนวนเงิน 100,000 บาท

   2.4. ระหว่างที่ผู้ร้องรักษาตัว ทำให้ผู้ร้องไม่ได้ประกอบการงานไม่ได้เป็นเวลา 60 วัน ผู้ร้องขอคิดค่าเสียหายในการขาดประโยชน์วันละ 500 บาท รวม เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท

รวมเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนทั้ง สิ้น 280,000 บาท

   ดังนั้นผู้ร้องจึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลขอศาลได้โปรดบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ร้อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ร้องเสร็จสิ้นครบถ้วน

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 124.122.17.xxx]
เมื่อ: 2020-10-12 22:19:21
ถ้าคู่กรณีเขาดูแลเราดีตกลงเราไม่เรียกค่าสินไหมได้ไหมค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,836