ตัวอย่าง คำให้การจำเลย คดีอาญา

อันดับ

1 ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

2 รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

3 รับสารภาพบางข้อหา และปฏิเสธบางข้อหา

4 ถอนคำให้การเดิม

5 คำร้องขอถอนฟ้อง คดีอาญา

 

1 ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

    ข้อ 1. จำเลยขอให้การปฏิเสธคำฟ้องของโจทก์ทุกประการ รายละเอียดนั้นจำเลยจะได้นำเสนอศาลศาลในชั้นพิจารณาต่อไป

หรือ

    ข้อ 1. จำเลยขอให้การปฏิเสธคำฟ้องของโจทก์ และขอต่อสู้คดี

หรือ

    ข้อ 1. คดีนี้ จำเลยทราบคำฟ้องของโจทก์แล้ว ขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เนื่องจากจำเลยมิได้กระทำความผิดตามฟ้อง ขอให้ศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องและปล่อยตัวจำเลยให้พ้นข้อหาด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

    ลงชื่อ                         จำเลย

คำให้การฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

    ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

2 รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

    ข้อ 1. จำเลยขอให้การ รับสารภาพ ตามคำฟ้องของโจทก์ทุกข้อกล่าวหา ขอศาลได้โปรดลงโทษจำเลยสถานเบา จักเป็นพระคุณต่อจำเลยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

หรือ

    ข้อ 1.จำเลยขอให้การรับสารภาพตามฟ้องของโจทก์ทั้งสิ้น

    อนึ่ง จำเลยยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ที่โจทก์ขอให้บวก/เพิ่มโทษ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 111/2562 ของศาลนี้

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

    ลงชื่อ                         จำเลย

คำให้การฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

    ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

3 รับสารภาพบางข้อหา และปฏิเสธบางข้อหา

    ข้อ 1. จำเลยขอให้การรับสารในข้อหาความผิดฐาน......ส่วนขอหาความผิดฐาน......ขอให้การปฏิเสธ

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

    ลงชื่อ                         จำเลย

คำให้การฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

    ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

4 ถอนคำให้การเดิม

    ข้อ 1. คดีนี้จำเลยทราบคำฟ้องของโจทก์แล้ว ขอถอนคำให้การเดิมที่ให้การปฏิเสธและขอให้การใหม่เป็นรับสารภาพตามคำฟ้องของโจทก์ เนื่องจากจำเลยและโจทก์สามารถตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันได้ ขอศาลได้โปรดลงโทษจำเลยสถานเบาด้วย จักเป็นพระคุณต่อจำเลยและครอบครัวเป็นอย่างหาที่สุดมิได้ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

    ลงชื่อ                         จำเลย

คำให้การฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

    ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

5 คำร้องขอถอนฟ้อง (คดีอาญา)

    ข้อ 1 คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดสอบคำให้การจำเลย ในวันนี้   

    เนื่องจากจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์แล้ว เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท โจทก์จึงไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องคดีนี้เสีย

    ข้อ 2 อนึ่ง จำเลยได้รับสำเนาคำร้องขอถอนฟ้องแล้ว ไม่คัดค้านขอถอนฟ้องของโจทก์ แต่อย่างใด ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

    ลงชื่อ                         โจทก์

คำให้การฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

    ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

ข้าพเจ้านายจำทน น่าสงสาร จำเลย รับทราบการถอนฟ้องคดีนี้แล้วไม่คัดค้าน

    ลงชื่อ                         จำเลย

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 35 คำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ได้ ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้ถอนก็ได้ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใดถ้าคำร้องนั้นได้ยื่นในภายหลังเมื่อจำเลยให้การแก้คดีแล้ว ให้ถามจำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่ แล้วให้ศาลจดคำแถลงของจำเลยไว้ ในกรณีที่จำเลยคัดค้านการถอนฟ้อง ให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย

    คดีความผิดต่อส่วนตัวนั้น จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ แต่ถ้าจำเลยคัดค้าน ให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:23:43
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: นิรัน [IP: 113.53.16.xxx]
เมื่อ: 2020-02-01 05:53:10
ถ้าศาลตัดสินแล้วแต่เรายังปฏิเสธอยู่เราจะติดคุกเลยหรือเปล่าครับ
#3 โดย: ธนัตถ์ [IP: 110.169.128.xxx]
เมื่อ: 2020-03-08 13:35:42
ตอบ กท.#2 ศาลไหนตัดสินล่ะครับ ถ้าศาลชั่นต้นคดีอาญาทั่วไปตัดสินว่าเราผิด เราก็อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ครับ ถ้าแพ้อีก เราก็ยื่นศาลฎีกาต่อไป ถ้าศาลฎีกาว่าผิดอีก ต้องตามนั้นล่ะครับ
แต่ถ้าเป็นคดีศาลทุจริตว่าเราผิด เราก็ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งถ้าศาลอุทธรณ์ว่าเราผิด ต้องรับโทษตามนั้น จะไม่มีศาลฎีกาคดีทุจริตครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 40,882