ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง

ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง ในส่วนทนายความ แบ่งเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. สอบข้อเท็จจริงจากลูกความอย่างรายละเอียด (ต้องย้ำให้ลูกความพูดความจริง เพราะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกความเอง)

2. ปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย

3. ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice)

4. เขียนคำฟ้อง

5. เขียนคำให้การ

6. เขียนคำให้การพร้อมฟ้องแย้ง

7. ยื่นคำฟ้อง หรือยื่นคำให้การ ชำระค่าขึ้นศาล

8. ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

9. ขาดนัดยื่นคำให้การ

10. การประนีประนอมยอมความ หรือไกล่เกลี่ย

11. ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

12. นัดชี้สองสถาน (ถ้ามี)

13. ยื่นบัญชีระบุพยาน (ก่อนวันสืบอย่างน้อย 7 วัน)

14. ขอหมายเรียกพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ

15. ยื่นพยานต่างๆ แก่ศาล และคู่ความ

16. เตรียมคดี หรือซ้อมพยานก่อนเบิกความ

17. การตรวจสอบพยานต่างๆ ก่อนส่งแก่ศาล

18. การขอรวมการพิจารณา

19. การขอเลื่อนคดี

20. สืบพยานโจทก์และจำเลย

21. การซักถาม ซักค้าน ถามติง ขออนุญาตศาลถาม

22. การชำระค่าอากรแสตมป์เอกสารที่อ้างส่งศาล

23. คำแถลงการณ์ปิดคดี

24. นัดฟังคำพิพากษา

25. ขอทุเลาการบังคับคดี

26. คัดถ่ายคำเบิกความพยาน

27. วิเคราะห์คำพิพากษาก่อนอุทธรณ์

28. ค่าใช้จ่ายในชั้นอุทธรณ์

29. คำฟ้องอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์

30. คำฟ้องฎีกา และคำแก้ฎีกา

31. ออกคำบังคับ

32. ออกหมายบังคับคดี และตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

33. ยึดหรือการอายัดทรัพย์

34. ขายทอดตลาด

35. ร้องขัดทรัพย์

36. ขอเฉลี่ยทรัพย์

37. ขอกันส่วน

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:23:03
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: พิน_จันทร์ศรี [IP: 182.232.5.xxx]
เมื่อ: 2019-09-12 16:33:07
กรณีน้องชายบันดาลโทสะฆ่าคนตายไม่ได้ยื่นประกันตัวอยากทราบขั้นตอนดำเนินการเริ่มยังไงคะ
#3 โดย: ทนายธนู [IP: 124.122.40.xxx]
เมื่อ: 2019-12-03 19:01:41
กรณีทีศาลอุทรได้ตัดสินตามศาลชั้นต้นไปแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไป จะฎีกาได้หารือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 199,583