สืบค้นทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษา

บริการด้านสืบค้นทรัพย์สิน หลังศาลมีคำพิพากษา

♦ ทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อตั้งเรื่องบังคับคดี อาทิเช่น บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ตึกแถว รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เงินเดือน และทรัพย์สินอื่น ๆ

 

ขั้นตอนเบื้องต้น

โจทก์หรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินและห้องชุด ณ สำนักงานที่ดินใดก็ได้

ตรวจค้นเจอ : สามารถขอคัดถ่ายสำเนาภาพลักษณ์ ได้อีกด้วย

ตรวจค้นไม่เจอ : จะมีบันทึกรายงานรายการผลการสอบถามข้อมูลตรวจสอบหลักทรัพย์ ว่า “ไม่พบรายการหลักทรัพย์”

 

เอกสารประกอบ

1. คำพิพากษา หรือสัญญาประนีประนอมยอมความ

2. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

3. หมายบังคับคดี

4. หนังสือมอบอำนาจ

5. บัตรประจำตัวประชาชน

 

หมายเหตุ : ผู้ขอต้องเซ็นยืนยันว่า คำพิพากษาที่แนบมา คดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าคดียังไม่ถึงที่สุด ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจ ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 มาตรา 24(8)

 

ระยะเวลา

1. ที่ดินที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 14 พื้นที่ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ สามารถเข้าระบบดึงข้อมูลตรวจสอบได้เลย

2. ที่ดินที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด สำนักงานฯที่เราไปติดต่อ จะส่งเรื่องไปยัง สำนักงานที่ดินที่ตั้งทรัพย์ให้ตรวจสอบแทน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับงานของสำนักงานที่นั้นๆ โดยปกติ ก็จะเสร็จในวันเดียวกัน

 

ค่าบริการ : ประมาณ 150 - 200 บาท

 

เจรจาติดต่อทวงถาม

♦ รับเร่งรัดหนี้สินจากลูกหนี้ ติดต่อทวงหนี้ ติดตามหนี้สินค้างชำระ 

♦ รับเจรจาประนอมหนี้กับสถาบันการเงิน ธนาคาร ไฟแนนซ์ และเจ้าหนี้ทั่วไป

♦ เจรจาข้อตกลงหรือข้อสัญญาต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจ

 

ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับอายุความบังคับคดี ที่น่าสนใจ

การนับระยะเวลาบังคับคดี 10 ปี ตาม ป.วิ.แพ่ง

1. หนี้ตามคำพิพากษาตามยอมที่กำหนดให้ชำระเป็นงวด เป็นรายเดือน หรือ เป็นรายปี ให้นับระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่หนี้ตามคำพิพากษานั้นอาจบังคับชำระได้

กรณีโจทก์และจำเลยตกลงกันว่า "หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด" ระยะเวลาการบังคับคดีสำหรับหนี้ที่เหลือ จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันผิดนัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่อาจบังคับชำระหนี้ได้ โดยมีระยะเวลาในการบังคับคดี 10 ปี ตามมาตรา 274

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการจันทร์ ถึง ศุกร์ 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:18:16
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 124,592