กลุ่มงานคดี / Litigation

ยินดีต้อนรับ กลุ่มงานคดีความ

กรุณาดูรายละเอียดประเภทของคดีตามที่ท่านต้องการ


 • familycentralcourt2.jpg
  คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ที่ว่าด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ ประกอบด้วยค...

 • CivilThaicourt.jpg
  คดีแพ่ง คือ คดีที่ฟ้อง เพื่อเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สิน ที่ผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน ตัวอย่างเช่น »คดีกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง »คดีผิดสัญญาก่อสร้าง »คดีเช่าทรัพย์ »คดีตั๋วเ...

 • Criminalcourt2.jpg
  คดีอาญา โทษในทางอาญา : ปรับ ริบทรัพย์สิน กักขัง จำคุก ประหารชีวิต ตัวอย่างคดี »ทำร้ายร่างกาย »ลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงรับของโจร » พรบ.เช็ค »ประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือเสียช...

 • laborcourt.jpg
  คดีแรงงาน คือข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เลิกจ้างไม่เป็นธร...

 • bankrubcyThanuLaw01.jpg
  คดีล้มละลาย พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 กำหนดหลักเกณฑ์ ลูกหนี้ที่อาจถูกฟ้องล้มละลาย กรณี เจ้าหนี้ทั่วไปเป็นไปตามมาตรา 9 1 มีหนี้สินล้นพ้นตัว (หมายถึง สภาพที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่า...

 • TaxThaiCourt.jpg
  คดีภาษีอากร อยู่ในเขตอำนาจศาลภาษีอากรกลาง ซึงพิพาพาทกันในเรื่องภาษีอากร และค่าภาคหลวงทุกชนิด เขตอำนาจศาล กรณีที่การประเมินเกิดขึ้นในกรุงเทพ และปริมณฑล ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง ต...

 • intertradeThanulegal.jpg

 • TAI.jpg
  -เนื้อหาอยู่ระหว่างการปรับปรุง-

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,767