บริการของเรา / Our Service

ยินดีต้อนรับ กลุ่มงานบริการทั่วไป

กรุณาเลือกอ่านตามงานบริการที่ท่านต้องการ


 • NotaryStampThaiLawyer.PNG
  บริการรับรองเอกสารโนตารี ปับลิก Notary Public โดยทนายความ เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ในต่างประเทศ Certified by Thai lawyer to make legal and enforceable in abroad โนตารีปับลิกคืออ...

 • บริการร่างสัญญาที่ปรึกษากฎหมายthanulegal.jpg
  บริการนิติกรรม สัญญา ♦ ที่ปรึกษากฎหมาย ประจำบริษัทหรือในนามส่วนตัว ♦ รับจัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ♦ สัญญาจ้างสัญญาซื้อขายที่ดินและบ้าน สัญญากู้ยืมเงิน สั...

 • DBDTLG2.jpg
  บริการจดทะเบียนธุรกิจ ♦จดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล ฯ ♦ เครื่องหมายการค้าTrademarkลิขสิทธิ์copyrightสิทธิบัตรPatent ...

 • ทนายบังคับคดีthanulegal.jpg
  บริการด้านบังคับคดี #ทนายบังคับคดีThanuLaw#รับสืบทรัพย์บังคับคดีลูกหนี้ThanuLaw »สืบค้น ทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อใช้ในการตั้งเรื่องบังคับคดี เช่นบ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ตึกแ...

 • DIPTLG1.JPG
  บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Trademark เครื่องหมายการค้า คือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่...

 • condojuristicpersonthanulaw.jpg
  "ประกาศ สำนักงานฯ ยกเลิกบริการที่ปรึกษานิติบุคคลอาคารชุดแล้ว บทความมีไว้ให้ผู้สนใจศึกษาในข้อกฎหมายและทางปฏิบัติ" บริการที่ปรึกษากฎหมาย ประจำนิติบุคคลอาคารชุด เงื่อนไขการบริการ 1. ...

 • หมู่บ้านจัดสรร.jpg
  "ประกาศ สำนักงานฯ ยกเลิกบริการที่ปรึกษานิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว บทความมีไว้ให้ผู้สนใจศึกษาในข้อกฎหมายและทางปฏิบัติ" บริการที่ปรึกษากฎหมาย ประจำนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เงื่อนไขก...
Visitors: 162,907