เกี่ยวกับเรา / About us

สำนักงานกฎหมายธนู เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยนายธนู กุลอ่อน และดำเนินการตั้งแต่ปี 2012... จนถึงปัจจุบัน

   ในการให้คำปรึกษากฎหมาย และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทุกประเภทคดี

   นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท บริการวางแผนภาษีอากร ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว Work Permit & Visa เครื่องหมายการค้า

   ให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้สิน ร่างสัญญา จัดทำพินัยกรรม รับปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย ที่ปรึกษาประจำบริษัท รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค Notary Public Services

   ทั้งนี้ ด้วยตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในวิชาชีพทนายความ ภายใต้ขอบเขตอำนาจของสิทธิและหน้าที่ของมรรยาทนายความ ทางสำนักงานฯ จะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของลูกความอย่างรอบคอบ และรัดกุมให้สมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจทางเรา

   ท่านจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม จากการทำงานอย่างเป็นระบบ และเน้นคุณภาพ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 199,583