ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานกฎหมายธนู Welcome to Thanu Law Office

บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

คดีแพ่ง Civil Case / กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนอง สัญญาก่อสร้าง ซื้อขายคอนโด บ้านและที่ดิน

คดีอาญา Criminal case / ยักยอก ฉ้อโกง เช็ค ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ยาเสพติด

คดีครอบครัว Family case / ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส รับรองบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องชู้เรียกค่าทดแทน ตั้งผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ตั้งผู้อนุบาล-พิทักษ์ เรียกบุตรคืน

คดีผู้บริโภค Consumer Protection / บัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล

คดีแรงงาน Labor case / ฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าทดแทน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีที่ดิน Land case / ฟ้องขับไล่ ทางจำเป็น ภาระจำยอม ครอบครองปรปักษ์

คดีล้มละลาย Bankruptcy case / ฟ้องล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ปลดล้มละลาย

คดีมรดก Inheritance case / ตั้ง-คัดค้าน-ถอดถอนผู้จัดการมรดก ฟ้องแบ่งมรดก

คดีทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual property case / ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

คดีการค้าระหว่างประเทศ Inter Trade case / พรบ.การรับขนของทางทะเล

อนุญาโตตุลาการ Arbitration case / ยื่นคำเสนอข้อพิพาท ยื่นคำคัดค้านข้อเรียกร้อง

รับจัดทำอุทธรณ์ ฎีกา Appeal Supreme Court / ทุกประเภทคดี

บริการด้านสัญญาและนิติกรรม

ร่างสัญญากู้ยืมเงิน เช่าคอนโดมิเนียม เช่าโรงงาน สัญญาก่อสร้างบ้าน ร่างพินัยกรรม สัญญาก่อนสมรส หนังสือยินยอมหย่า สัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดิน สัญญาค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

ที่ปรึกษากฎหมายประจำองค์กร บริษัท นิติบุคคล

บริการด้านบังคับคดี ขายทอดตลาด

สืบค้นหาทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อตั้งเรื่องบังคับคดี

ยึดบ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม อายัดเงินเดือน เงินในบัญชีธนาคาร

บริการด้านรับรองเอกสาร Notary Public Services

รับรองสำเนา Certified true Copy

รับรองลายมือชื่อ Sign Before me

บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

เครื่องหมายการค้า Trademark

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลฯ

รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัท

 

"ทุกปัญหาของท่าน เรามีทางออกให้เสมอ" 

 

ยินดีให้ปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

 

    

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 25,760