การแก้ไขระยะร่นไม่ถึงสองเมตรมีช่องหน้าต่างหลายแห่ง

โดย: ลักษณี [IP: 171.97.33.xxx]
เมื่อ: 2021-07-02 01:57:26
คนข้างบ้านแก้ไขช่องเปิดของอาคารที่มีระยะร่นไม่ถึงสองเมตรด้วยการปิดสมาร์ทบอร์ด. ได้หรือไม่

ถ้าได้ต่อมาสมาร์ทบอร์ดชำรุดเกิดช่องเปิดอีกเราแจ้งให้เขตจัดการได้หรือไม่. (ช่องหน้าต่างใส่กระจกไม่มีการรื้อถอนเพียงปิดสมาร์ทบอร์ดทับไว้)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,746