คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ประเด็นคดีผู้บริโภค

ตัวอย่าง คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที่น่าสนใจ

ไม่เป็นคดีผู้บริโภค

1. ซื้อเพื่อนำออกให้บุคคลอื่นเช่าในอนาคต คำวินิจฉัยที่ 673/2561

2. ซื้อเพื่อนำออกขายต่อ คำวินิจฉัยที่ 769/2561

 

เป็นคดีผู้บริโภค

1. แม้สัญญามีข้อตกลงว่า ให้จำเลยจัดการนำห้องชุดออกให้บุคคลอื่นเช่า คำวินิจฉัยที่ 189/2562

2. แม้จะซื้อให้บุคคลอื่นเช่า ก็เป็นเพียงการใช้อย่างปัจจัยพื้นฐาน คำวินิจฉัยที่ 223/2560


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,749