คำร้อง ขอถอนจากการเป็นทนายความ

คำร้อง ขอถอนจากการเป็นทนายความ

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ ในวันนี้

   ข้อ 2. เนื่องด้วยโจทก์และทนายความโจทก์ มีความเห็นไม่ตรงกัน จนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรูปดี ทนายโจทก์จึงขอถอนตนเองออกจากการเป็นทนายในคดีนี้ และทนายโจทก์ได้แจ้งให้โจทก์ทราบแล้ว กับได้คืนเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับคดีให้โจทก์แล้ว

   อนึ่ง โจทก์ได้ทราบถึงการที่ผู้ร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายโจทก์แล้ว ไม่คัดค้าน

   ฉะนั้น จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ทนายโจทก์ถอนตัวออกจากการเป็นทนายโจทก์ด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ผู้ร้อง / ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

โจทก์ได้รับทราบแล้ว ไม่คัดค้านแต่อย่างใด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้

   ลงชื่อ                        โจทก์

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

1. กรณี ตัวความยื่นคำร้องเอง ศาลต้องสั่งอนุญาต โดยให้มีผลทันที

2. กรณี ทนายเป็นผู้ยื่นคำร้อง ต้องแจ้งให้ตัวความทราบ โดยให้เซ็นยินยอมในคำร้องด้วย

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 65 ทนายความที่ตัวความได้ตั้งแต่งให้เป็นทนายในคดีจะมีคำขอต่อศาลให้สั่งถอนตนจากการตั้งแต่งนั้นก็ได้ แต่ต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าทนายความผู้นั้นได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้ว เว้นแต่จะหาตัวความไม่พบ

   เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอแล้ว ให้ศาลส่งคำสั่งนั้นให้ตัวความทราบโดยเร็วโดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนแล้วแต่จะเห็นสมควร

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.25.xxx]
เมื่อ: 2021-07-01 02:23:13
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: ทรงวุฒิ [IP: 27.55.80.xxx]
เมื่อ: 2021-07-11 15:18:24
กระผมถอนทนายพราะทนายลงลายมือชื่อคำไห้การจำเลยโดยปมยังไม่เห้นคำฟ้องเลยเบื่องต้นเพียงไห้นัดไกล่เกลียเเละตรวจสอบเอกสารตามที่่ทะนายอ้างมาแต่กลับด่าดูหมืนบังคับไม่ไห้ถอนทนายไม่ได้ไห้เอกสารหรือรายงานถอนรึยังตั้งแต่วันที่1แล้วสงสัยอาจจะเสียหายได้จึงไคราปรึกสาคับเอกสารที่เซนไปเพียงกระดาษเปล่า0951749037ล่าสุดผมเข้าแจ่งความทุจริตกับตร.สารวัตรในคดี157แบะถูกป้องร้ายมาตลอด
#3 โดย: Pae [IP: 49.230.87.xxx]
เมื่อ: 2022-03-09 20:11:16
ตรงลงชื่อของหน้าเเรกของใบคำร้อง ต้องเขียนชื่อ….….และต่อท้ายด้วยคำว่า ทนายผู้ร้องใช่มั้ยคะ
#4 โดย: โต้ง [IP: 1.46.0.xxx]
เมื่อ: 2022-06-05 21:43:12
ลงชื่อถอดทนายได้ที่ไหนครับ
#5 โดย: เปๆๆ [IP: 223.24.184.xxx]
เมื่อ: 2022-06-11 01:35:31
ทำต่วไม่เหมาะสม
#6 โดย: ทนายต้น [IP: 49.230.124.xxx]
เมื่อ: 2022-07-08 23:47:50
สวัสดีครับ กรณีเราทราบในภายหลังว่าลูกความเราโกหก ให้การไม่ตรงกับที่เคยสอบข้อที่จริงไว้ คดีจะนัดสืบพยานในอีก 4 เดือนข้างหน้า ผมจะสามารถถอนตนออกจากการเป็นความได้อย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากนะครับท่านพี่
#7 โดย: Sai9 [IP: 171.99.161.xxx]
เมื่อ: 2022-08-16 08:14:15
แนะนำครับ ถ้าตัวเองยังมีไฟ หรือมีลูกหลาน ควรส่งเรียนกฏหมายแล้วสอบเป็นทนายความ แต่งตั้งตัวเองว่าความในคดีของตัวเอง จะดีที่สุดครับผม ในสังคมที่เอารัดเอาเปรียบใว้ใจใครไม่ได้เลยครับ ประเภท กิน สองฝั่ง แล้วแต่เขาจะเรียก ใครจะมีเงินจ่ายค่าทำคดีความให้ ส่วนใหญ่มีแต่คนยากจน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835