รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค Notary Public Services

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

บริการรับรองเอกสาร โนตารี พับลิค Notarized Documents Notarial Attorney Services

โดยทนายความ เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ในต่างประเทศ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

Certified by Thai lawyer to make legal and enforceable in abroad Welcome to free advice

 รับรองสำเนาเอกสารทางราชการ Certified Copy of the original government issued identification

Passport, Thai National ID Card, Driving License, Transcript, ACADEMIC RECORD, House registration, Birth Certificate, Marriage Certificate, Land Sale Contract

รับรองใบสมัครศึกษาต่อ ต่างประเทศ Application form to apply to study, Affidavit of Support

ใบสมัครขอวีซ่า Application for a Visa

 รับรองสถานะการเงิน Bank Statement, Financial support

 รับรองการแปลเอกสาร เอกสารราชการ เอกสารเอกชน Certified True Translation

 รับรองลายมือชื่อตัวบุคคล และลายมือชื่อผู้แปลเอกสาร Certified the Signature On the Document

Translator Affidavit, Subscribed and sworn

 รับรองข้อเท็จจริง Certified Facts

 รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร Certified the existence of documents

 รับรองคำสาบาน Statutory declaration

 รับรองฐานะนิติบุคคล Certified the status of juristic person

 รับรองคำให้การ Declaration Letter

 รับรองหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง Custodianship declaration, Guardianship Consent

 รับรองการทำสัญญา บันทึกข้อตกลง Contract Agreement Notarization

รับรองเอกสารบันทึกถ้อยคำ เพื่อใช้ในศาลต่างประเทศ

AFFIDAVIT for Court

Separation and property settlement agreement

 รับรองถิ่นที่อยู่ หรือการติดต่อสื่อสาร

Letter of Confirmation of address

Certified truly used for Communication

Notarized Proof of Residence (e.g. Phone bill, Credit card bill, utilities bill not more than 3 months)

 ลงนามเป็นพยาน Sign at the witness in the document

รับรองผู้มีอำนาจลงนามบริษัท Certify the legal power fill in, sign and submit on behalf of Company

Apostille Certificate by The 1961 Hague Convention

เอกสารทางธุรกิจ Business Documents

Affidavit of company officer

Corporate Marketing

Exclusive Distributor Agreement

Distributorship Contract

ACCEPTANCE OF OFFICE

Certification of Commission of Agent

Certification of manufacturer

Letter of Authorization

Letter of Appointment

Power of attorney

Duly authorized to sign Certificate of Employment on behalf of Company

Certificate of Employment

Certificate of Origin - C/O

Company Certificate

Share Certificate

Trademarks Registration

Membership Interest and Asset Purchase Agreement

Bill of Sale

Acknowledgement

รับรองข้อมูลส่วนตัว Personal information

Medical Certificate

PERSONAL STAMP

Identity inspected

Letter of Guarantee

NATIONALITY CERTIFICATE

Employee data form

Intent to marry statement

Affidavit of Personal Relationship

Statement of consent

Certified Photo of person

Certificate of salary

Affidavit of support / Sponsor

Resume

Police Clearance Certificate

Educational Certificate

Curriculum vitae CV

รับรองความเป็นผู้สร้าง Admin and creator Facebook fanpage

 และอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด Other Legalization service under the law

 

Processing time : within 15 minutes

 

ค่าบริการ Service Fees

รายการ List

THB

รับรองเอกสาร Notarized

1,000

ใบปะหน้า Cover Page

2,000

Onsite Service

300 - 700 

Delivery fee

 

EMS by Thailand Post

100

Grab and LINE MAN

Depend on Distance

 

ข้อมูลทะเบียนผู้รับรอง

1 ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เลขที่ 5831/2556 รุ่น 18 (เปลี่ยนแปลงข้อมูลลายมือชื่อ จัดส่งกรมการกงสุล ครั้งที่ 2 ปี 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 37)

2 ใบอนุญาตทนายความ เลขที่ 2244/2555

Registration information

1 Notarial Services Attorney Reg. No 5831/2556 (Class 18)

2 An Attorney at Law, License No. 2244/2555

 

Open daily 7.00 - 18.00

Contact Us Please Click on Icon

   

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.249.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:13:46
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,766