ตัวอย่าง คำให้การจำเลย คดีอาญา

อันดับ

1 ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

2 รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

3 รับสารภาพบางข้อหา และปฏิเสธบางข้อหา

4 ถอนคำให้การเดิม

5 คำร้องขอถอนฟ้อง คดีอาญา

 

1 ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ข้อ 1. จำเลยขอให้การปฏิเสธคำฟ้องของโจทก์ทุกประการ รายละเอียดนั้นจำเลยจะได้นำเสนอศาลศาลในชั้นพิจารณาต่อไป

หรือ

ข้อ 1. จำเลยขอให้การปฏิเสธคำฟ้องของโจทก์ และขอต่อสู้คดี

หรือ

ข้อ 1. คดีนี้ จำเลยทราบคำฟ้องของโจทก์แล้ว ขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เนื่องจากจำเลยมิได้กระทำความผิดตามฟ้อง ขอให้ศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องและปล่อยตัวจำเลยให้พ้นข้อหาด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

    ลงชื่อ                          จำเลย

คำให้การฉบับนี้ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

    ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

 

2 รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

ข้อ 1. จำเลยขอให้การ รับสารภาพ ตามคำฟ้องของโจทก์ทุกข้อกล่าวหา ขอศาลได้โปรดลงโทษจำเลยสถานเบา จักเป็นพระคุณต่อจำเลยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

หรือ

ข้อ 1.จำเลยขอให้การรับสารภาพตามฟ้องของโจทก์ทั้งสิ้น

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

    ลงชื่อ                          จำเลย

คำให้การฉบับนี้ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

    ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

 

3 รับสารภาพบางข้อหา และปฏิเสธบางข้อหา

ข้อ 1. จำเลยขอให้การรับสารในข้อหาความผิดฐาน......ส่วนขอหาความผิดฐาน......ขอให้การปฏิเสธ

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

    ลงชื่อ                          จำเลย

คำให้การฉบับนี้ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

    ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

 

4 ถอนคำให้การเดิม

ข้อ 1. คดีนี้จำเลยทราบคำฟ้องของโจทก์แล้ว ขอถอนคำให้การเดิมที่ให้การปฏิเสธและขอให้การใหม่เป็นรับสารภาพตามคำฟ้องของโจทก์ เนื่องจากจำเลยและโจทก์สามารถตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันได้ ขอศาลได้โปรดลงโทษจำเลยสถานเบาด้วย จักเป็นพระคุณต่อจำเลยและครอบครัวเป็นอย่างหาที่สุดมิได้ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

    ลงชื่อ                          จำเลย

คำให้การฉบับนี้ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

    ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

 

5 คำร้องขอถอนฟ้อง (คดีอาญา)

    ข้อ 1 คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดสอบคำให้การจำเลย ในวันนี้   

    เนื่องจากจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์แล้ว เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท โจทก์จึงไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องคดีนี้เสีย

    ข้อ 2 อนึ่ง จำเลยได้รับสำเนาคำร้องขอถอนฟ้องแล้ว ไม่คัดค้านขอถอนฟ้องของโจทก์ แต่อย่างใด ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

    ลงชื่อ                          โจทก์

คำให้การฉบับนี้ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

    ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์/เขียน

ข้าพเจ้านายจำทน น่าสงสาร จำเลย รับทราบการถอนฟ้องคดีนี้แล้วไม่คัดค้าน

    ลงชื่อ                          จำเลย

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

มาตรา 35 คำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ได้ ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้ถอนก็ได้ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใดถ้าคำร้องนั้นได้ยื่นในภายหลังเมื่อจำเลยให้การแก้คดีแล้ว ให้ถามจำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่ แล้วให้ศาลจดคำแถลงของจำเลยไว้ ในกรณีที่จำเลยคัดค้านการถอนฟ้อง ให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย

 

    คดีความผิดต่อส่วนตัวนั้น จะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ แต่ถ้าจำเลยคัดค้าน ให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย

 

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:23:43
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 26,117